„Mokytojo, kaip ir gydytojo, darbas yra
išskirtinai svarbūs visuomenei,

ypač jaunajai kartai, daro labai didelę
įtaką

visų žmonių požiūriui į valstybę“, - prabrėžia Prezidentas
V. Adamkus.